SARA este un periodic științific peer-reviewed al Academiei Române, cu apariție anuală, la data de 1 iulie.

Proiectul unei reviste academice dedicată temelor siriace în România a fost înființat în anul 2020, după mai mulți ani de căutare a celei mai oportune variante pentru acest demers important. Având în vedere preocupările tot mai mari față de cercetarea textelor siriace în rândul cercetătorilor din Europa de Est, și în special a celor români, fondatorul și redactorul-șef al revistei, dr. habil. Cătălin-Ștefan Popa a supus atenției Secției de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Române, această inițiativă editorială, care a fost asumată și recunoscută ca un proiect inovator pentru cercetarea istorică a manuscriselor creștine orientale, așezând România pe harta globală a studiilor siriace.

Fiind una dintre puținele reviste siriace la nivel global, The Syriac Annals of the Romanian Academy (SARA) va crea oportunități importante pentru viitorul cercetării siriace în Europa de Est și nu numai. Obiectivele SARA constau în facilitarea unei viziuni extinse și construirea de noi punți în domeniu, încurajând dialogul cultural și propunând noi conexiuni între studiile siriace și omoloagele lor bizantine și sud-est europene.

Revista științifică este dedicată în primul rând publicării de articole pe teme siriace, dar acceptă și cercetări originale concentrate pe transferul cultural și interacțiunea dintre creștinismul siriac și cultura arabă, respectiv islam și iudaism.