Declarația de etică

Toate părțile implicate în procesul de publicare, editorii, recenzorii și autorii trebuie să respecte etica academică internațională, bazată pe standardele de bună practică ale Comitetului pentru Etica Publicării (COPE). Acestea pot fi lecturate la următoarea adresă web: https://publicationethics.org/core-practices

Articolele predate trebuie să conțină cercetări originale, nepublicate anterior.

Autorii sunt responsabili pentru calitatea și acuratețea cercetărilor predate pentru publicare. Orice formă de plagiat raportată de către recenzorii colaboratori, sau de oricare altă persoană implicată în procesul de publicare va fi imediat sancționată.

Orice încercare de plagiat sau de încălcare a integrității etice academice va fi adusă la cunoștință consiliului științific de către de către redactorul-șef și se va demara o investigație. Concluziile acesteia vor fi vor fi transmise consiliului științific care ulterior va lua o decizie împreună cu redactorul-șef al revistei.

Politica de confidențialitate

SARA, pe de o parte, și autorii, pe de altă parte, dețin drepturile de autor pentru articolele publicate.

Autorii sunt încurajați să folosească materialele publicate pentru a propaga cercetarea istorică și a populariza a dezvoltarea științifică în domeniu, implicit, pentru a promova revista științifică SARA.

Comitetul redacțional nu va împărtăși niciunui terț informații referitoare la manuscrisul predat ci autorul va rămâne singurul posesor al acestora.

Numele, afilierile și adresele de e-mail ale autorilor, necesare în procesul de comunicare, vor fi folosite exclusiv în conformitate cu scopurile științifice ale revistei și nu vor fi puse la dispoziție niciunei alte părți, respectiv nu vor fi folosite în alte scopuri.