Manuscrisul (în format Microsoft Word™ și PDF) trebuie să conțină:

– numele complet și afilierea autorului

– un abstract de maximum 150 de cuvinte

– cel mult 8 cuvinte cheie.

Fontul textului trebuie să fie Iowan Old Style, la dimensiunea de 11, cu rânduri spațiate la 1.0 linii.

Notele trebuie să fie redactate la la dimensiunea de 9,5, cu rânduri spațiate la 1.0 linii.

Numerotarea notelor se face consecutiv și continuu în tot documentul.

Pentru folosirea scriptului siriac, se recomandă consultarea următoarei pagini web: http://bethmardutho.org/meltho/ 

Pentru fontul Estrangelo dimensiunea trebuie să fie de 14, iar pentru Serto, 16.

Fiecare lucrare citată pentru prima data trebuie menționată în notele de subsol, cu toate detaliile de publicare, în conformitate cu Chicago Style Manual: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html 

Nu se acceptă bibliografie generală la finalul articolului.

Exemplu de trimitere bibliografică:

Cărți de autor:

Sebastian P. Brock, An Introduction to Syriac Studies (Piscataway, New Jersey: Gorgias Press, 2017), 20-25.

Orice citare repetată a aceleiași lucrări trebuie să fie menționată în formă prescurtată:

Brock, An Introduction, 22.

Volume colective:

Michael Philip Penn, Scott Fitzgerald Johnson, Christine Shepardson, Charles M. Stang, eds., Invitation to Syriac Christianity: An Anthology (Oakland: University of California Press, 2022).

Ediții critice și traduceri: 

Eliae Metropolitae Nisibeni, Opus Chronologicum, I, ed. and tr. by E.W. Brooks (CSCO, Vol. 62-63, Scriptores Syri 21-23, Louvain: Imprimerie Orientaliste L. Durbecq, 1954).

Studii în volume colective:

Aaron Michael Butts, “Narsai’s Life and Work”, in Aaron M. Butts, Kristian S. Heal, Robert A. Kitchen, eds., Narsai: Rethinking his Work and his World (Studien und Texte zu Antike und Christentum Studies and Texts in Antiquity and Christianity 121, Tübingen: Mohr Siebeck, 2020), 1–8. 

Articole în periodice:

Arthur Vööbus, “Discovery of the Biography of Severus of Antioch by Qyriaqos of Tagrit,” Rivista di studi bizantini e neoellenici 12-13 (1975-1976): 117–124.

Teze de doctorat și dizertații:

Cynthia Villagomez,The Fields, Flocks, and Finances of Monks: Economic Life at Nestorian. Monasteries, 500-850 (Ph.D. diss, UCLA, Los Angeles, 1998), 100102.

Referințe online:

Ephrem A. Ishac, “Manuscripts as Refugees: Losing Identity?” The Digital Orientalist, accessed December 16, 2020, https://digitalorientalist.com/2021/03/12/manuscripts-as-refugees-losing-identity-part-1/. 

Recenzii:

Patrick Wadden, review of Jews and Syriac Christians: Intersections across the First Millennium (Texts and Studies in Ancient Judaism, vol. 180, Tübingen: Mohr Siebeck, 2020), by Aaron Michael Butts and Simcha Gross, eds., Church History, Vol. 90, Issue 4 (December 2021), 918–919.

Comunicări personale, verbale sau în scris:

Herman Teule, Personal communication to author, July 6th, 2022.

Imaginile din articole trebuie să aibă o rezoluție de minimum 300 dpi, și trebuie transmise ca documente separate ce însoțesc manuscrisul, în format JPG sau TIFF.