Fiecare manuscris transmis este supus procedurii de dublă recenzare anonimă.

Ținând cont de recomandările colaboratorilor recenzori ai SARA, manuscrisul poate fi respins automat fără a mai intra în proces de evaluare. Dacă intră în procesul de recenzare, în urma evaluării, pe baza observațiilor primite, există posibilitatea de a fi acceptat cu condiția operării modificărilor minore sau majore propuse de recenzori.

Redactorul-șef va comunica autorului concluzia la care s-a ajuns în urma procesului peer-review, nu mai târziu de șase săptămâni de la predarea inițială a manuscrisului.

Articolele acceptate pot necesita revizuire, în funcție de sugestiile recenzorilor. 

De îndată ce toate modificările propuse de recenzori sunt implementate de către autor, iar manuscrisul îndeplinește condițiile de publicare, redactorul-șef îl va programa pentru includerea în numărul proxim aflat în pregătire.